Concurs în data de 09.06.202 pentru ocuparea unor posturi

Creat in data de: 2022-05-09 Distribuie:   

A N U N Ţ

     Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare cu sediul în B-dul Biruinței nr. 102, Pantelimon, județul Ilfov, având ca obiect principal de activitate desfășurarea de activități de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică în domeniul metalurgiei metalelor neferoase și rare, organizează, la sediul său, în data de 09.06.2022, ora 10.00, concurs pentru ocuparea postului de:

 1. Tehnician merceolog

  Cerințe minime: Absolvent de liceu cu diploma de bacalaureat, cunoștințe de: Merceologie, Terminologie de specialitate, cunoștințele de achiziții publice constituie un avantaj.

 2. Asistent/specialist rețea calculatoare

  Cerințe minime: Student sau absolvent cu specializare în domeniul rețelelor de calculatoare.

 3. Expert achiziții publice

  Cerințe minime: Absolvent de studii superioare, cu specializare in domeniul achizițiilor publice. Certificat de expert achiziții publice .

Dosarele de concurs vor conține obligatoriu: opis documente; cerere de înscriere, CV model Europass, copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie, copie carte de identitate, copie diplome, copie documente care atestă vechimea in muncă, copie carnet de conducere, adeverința medicala, cazier judiciar..

 1. Tehnician chimist

  Cerințe minime: Absolvent de învățământ de minim 10 clase. Cunoștințe in domeniul chimiei.

 2. Tehnician metalurgist

  Cerințe minime: Experiență in elaborarea aliajelor si compozitelor cu matrice metalică sau ceramica;

 3. Chimist, inginer chimist/ asistent de cercetare/cercetător științific/CS III, CS II, CS I

  Cerințe minime: Cunoștințe de chimie generala, chimie analitică, anorganică si /sau electrochimie. Absolvent de facultate de profil.

 4. Chimist

  Cerințe minime: Experiență in procese chimice pentru valorificarea resurselor metalice; absolvent de facultate de profil, cunoștințe de chimie generala si anorganica.

 5. Inginer

  Cerințe minime: modelare materiale si proces, experiență in standardizarea proceselor (materiale, armonizarea TRL-urilor, metrologie).

 6. Asistent de cercetare/cercetător științific/ CS III, CS II, CS I

  Cerințe minime: cunoștințe de caracterizări structurale și morfologice – SEM, DRX, Microscopie optică

Tematica si bibliografia sunt afișate pe pagina de internet a instituției la adresa www.imnr.ro.

Dosarele de participare se întocmesc în conformitate cu prevederile regulamentului de angajare a personalului de cercetare-dezvoltare în INCDMNR-IMNR.

Dosarele se depun la Biroul Resurse Umane al INCDMNR IMNR până la data de 07 iunie 2022, inclusiv.

Relații suplimentare se pot obține la tel. 021.352.20.48/ 021.352.20.46- int.120, e-mail: georgiasima@imnr.ro, Biroul Resurse Umane.

 

Pasionat de Cercetare? Angajăm.

Absolvenți în Chimie, Inginerie și tehnologie chimică, Stiința și Ingineria Materialelor, Fizică, Mecanică și mecatronică