Concurs în 28 august 2023 pentru ocuparea unor posturi

Creat in data de: 2023-08-02 Distribuie:   

A N U N Ţ

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare cu sediul în B-dul Biruinței nr. 102, Pantelimon, județul Ilfov, având ca obiect principal de activitate desfășurarea de activități de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică în domeniul metalurgiei metalelor neferoase și rare, organizează, la sediul său, în data de 28.08.2023, ora 10.00, concurs pentru ocuparea posturilor de:

  1. Asistent de cercetare in știința materialelor – Laborator Materiale Avansate Si Nanostructurate-1 post

Cerințe minime: Diploma de licență in domeniul științelor naturale sau inginerești

  1. Asistent de cercetare in chimie – Laborator Analize – 1 post

Cerințe minime: Diploma de licență in domeniul științelor naturale sau inginerești, Cunoștințe in domeniul chimiei analitice si analizei instrumentale, Cunoștințe chimie anorganica generala si chimia metalelor, Cunoștințe privind operarea pe calculator, Cunoștințe de limba engleza, Constituie avantaj: Cursuri RENAR –SR EN  ISO/CEI 17025:2018

  1. Cercetător științific in chimie – Laborator Analize – 1 post

Cerințe minime: Diploma de licență in domeniul științelor naturale sau inginerești, Cunoștințe in domeniul chimiei analitice si analizei instrumentale, Cunoștințe chimie anorganica generala si chimia metalelor, Cunoștințe privind operarea pe calculator, Cunoștințe de limba engleza, Constituie avantaj: Cursuri RENAR –SR EN  ISO/CEI 17025:2018

  1. Cercetător științific gradul III in chimie – Laborator Analize – 1 post

Cerințe minime: Diploma de licență in domeniul științelor naturale sau inginerești, Doctor în domeniul chimiei, ingineriei chimice, fizica, chimie-fizica, Vechime in domeniul cercetării de minim 4 ani, cunoștințe in domeniul chimiei analitice si analizei instrumentale, Cunoștințe chimie anorganica generala si chimia metalelor, Cunoștințe privind operarea pe calculator, Cunoștințe de limba engleza, Constituie avantaj: Cursuri RENAR –SR EN  ISO/CEI 17025:2018, Experiență in operarea echipamentelor ICP-OES, FAAS, UV-VIS

  1. Tehnician chimist– Laborator Analize – 1 post, Laborator Materiale Avansate Si Nanostructurate – 1 post

Cerințe minime: absolvent de învățământ de minim 10 clase. Cunoștințe in domeniul chimiei.

  1. Cercetător științific gradul III – Laborator Analize – 1 post

Cerințe minime: Diploma de licență in domeniul științelor naturale sau inginerești, Doctor în științe ale naturii sau inginerești, Vechime in domeniul cercetării de minim 4 ani, Cunoștințe in domeniul metalurgiei fizice, Cunoștințe in domeniul chimiei metalelor si compușilor acestora, Cunoștințe in domeniul nanomaterialelor, Cunoștințe privind privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea si controlul activităților nucleare, Cunoștințe privind metodele cristalografice, Cunoștințe privind operarea pe calculator, Cunoștințe de limba engleza, Constituie avantaj: Cursuri RENAR –SR EN  ISO/CEI 17025:2018, Cursuri CNCAN ( pentru operare DRX), Experiență in operarea DRX.

  1. Inginer – Compartimentul Produse Serie Mica – 1 post

Cerințe minime: Diploma de licență in domeniul științelor naturale sau inginerești

  1. Responsabil proces – Serviciu Tehnic, Marketing, Programe – 1 post

Tematica si bibliografia sunt afișate pe pagina de internet a instituției la adresa www.imnr.ro.
Dosarele de participare se întocmesc în conformitate cu prevederile regulamentului  de angajare a personalului de cercetare-dezvoltare în INCDMNR-IMNR.
Dosarele se depun la Biroul Resurse Umane al INCDMNR IMNR până la data de 27 august 2023, inclusiv, ora 14.30.
Relații suplimentare se pot obține la tel. 021.352.20.48/ 021.352.20.46- int.120, e-mail: georgiasima@imnr.ro,  Biroul Resurse Umane.

 

Pasionat de Cercetare? Angajăm.

Absolvenți în Chimie, Inginerie și tehnologie chimică, Stiința și Ingineria Materialelor, Fizică, Mecanică și mecatronică