Concurs de obținere a gradului profesional și numire pe funcție pentru cercetător științific și cercetător științific gradul III

Creat in data de: 2019-03-06 Distribuie:   

      Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare cu sediul în B-dul Biruinței nr. 102, Pantelimon, județul Ilfov, având ca obiect principal de activitate desfășurarea de activități de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică în domeniul metalurgiei metalelor neferoase și rare, organizează, la sediul sau, în data de 05.04.2019, ora 10.00, concurs de obținere a gradului profesional și numire pe funcție pentru cercetător științific și cercetător științific gradul III.
      Dosarele se întocmesc conform regulamentului de acordare a gradelor profesionale și ocupare a funcțiilor pentru personalul de cercetare-dezvoltare în INCDMNR-IMNR.
      Dosarele se depun la Biroul Resurse Umane al INCDMNR-IMNR până la data de 3 aprilie, inclusiv. Relații suplimentare se pot obține la tel. 021.352.20.48/ 021.352.20.46- int. 120, Biroul Resurse Umane

Pasionat de Cercetare? Angajăm.

Absolvenți în Chimie, Inginerie și tehnologie chimică, Stiința și Ingineria Materialelor, Fizică, Mecanică și mecatronică