Servicii Materiale Avansate și Nanostructurate

Consultanţă tehnologică elaborare tehnologii de sinteză pulberi nanostructurate

 • Sinteză nanopulberi ceramice și hibride anorganic-organic prin procedeu hidrotermal / solvotermal (pulberi nanostructurate pe baza de: TiO2 pur și dopat, ZrO2 pur și dopat cu Y2O3 și pământuri rare, ZnO dopat cu Ag sau Al; pulberi hibride pe baza de hidroxiapatita și polimeri de sinteză sau naturali);
 • Sinteză pulberi ceramice și compozite prin procese hidrolitice (precipitare și coprecipitare): pulberi pe bază de ZrO2 pur și dopat cu Y2O3 și pământuri rare, pulberi compozite metalo-ceramice cu structură miez/înveliș etc.

Consultanţă tehnologică pentru obținere filme subțiri.

Consultanţă tehnologică pentru procesare pulberi nanostructurate.

Analiză termică a materialelor avansate prin calorimetrie cu scanare diferențială.

Analiză granulometrică și a potențialului electrocinetic al nanoparticulelor

Consultanţă tehnologică pentru obținere filme subțiri.

Servicii de transfer tehnologic (asistență tehnologică, audit tehnologic)

În domeniul sintezei nanomaterialelor prin colaborare cu Centrul de Transfer Tehnologic pentru Materiale Avansate - CTT AVANMAT.

Consultanță tehnologică privind sinteza materialelor compozite cu matrice metalică

Elaborarea in-situ a materialelor compozite cu matrice metalică ranforsate cu particule ceramice prin metode noi și eficiente.

Consultanță tehnologică privind obţinerea filmelor subțiri pe bază de aliaje metalice

 • Avantaje: se obțin filme cu grosimi reduse și cu proprietăți fizico-chimice și structurale superioare; procese economice și ecologice, cu consumuri reduse de energie și materii prime ieftine (săruri, oxizi); condiții experimentale obișnuite, procese la temperaturi joase, echipamente uzuale.
 • Filme subțiri pentru diferite aplicații (acoperiri pentru protecție anticorozivă și tribologică, captare și conversie energie solară) prin depunere electrochimică în soluții apoase.
 • Optimizarea proceselor electrochimice.
 • Dezvoltarea de instalații de depunere electrochimică la nivel laborator și pilot.

Consultanță tehnologică privind tehnologiile de reciclare a metalelor neferoase

Dezvoltarea de tehnologii inovative și ecologice pentru procesarea diferitelor tipuri de deșeuri și reciclarea metalelor neferoase și prețioase prin metode hidrometalurgice, pirometalurgice și electrochimice.

Consultanță tehnologică privind elaborarea de aliaje speciale

 • Aliaje multicomponente cu entropie înaltă (HEA, stocatoare de hidrogen de tipul AB2-23, 5Ti11, 2Zr38, 3Cr27Mn și AB5-64, 1Ni33, 3Mn2, 6Al), aliaje de lipit ecologice (pe baza de Ag, Cu, Sn, fără conținut de Cd, Pb sau alte metale toxice), cupru și aliaje de cupru, oțeluri de diferite tipuri, inclusiv oțeluri inoxidabile, prin topire în cuptoare electrice și cu inducție, în atmosferă controlată sau vid. Avantaje: caracteristici fizico-mecanice și tehnologice foarte bune (aliaje HEA, lipire moale, brazare, îmbinare), capacitate bună de stocare a hidrogenului, randament și stabilitate ridicate la cicluri absorbție/desorbție, temperatură și presiune joase de absorbție a hidrogenului, gamă largă de aplicații în diferite domenii industriale (echipamente electrice și electronice, utilaj alimentar, construcții de mașini etc.).
 • Aliaje microstructurate și nanostructurate prin solidificare rapidă (melt-spinning).
 • Evaluare termodinamică și cinetică a sistemelor de aliaje și a proceselor de sinteză.
 • Proiectarea instalațiilor experimentale de laborator.

Consultanță tehnologică pentru tehnologii de obținere metale reactive și aliaje

 • Tehnologii de obținere Li și aliaje Li-Na, Al-Li, Pb-Ca prin co-depunere electrochimică în medii clorurate şi oxifluoroclorurate, prin electroliză în săruri topite
 • Tehnologii de obținere lantanide (Ce, Nd, Pr, Sm) și aliaje Al-TR, mischmetall, Mg-Nd, Nd-Fe-B, prin electroliză în medii oxifluorurate
 • Tehnologii de obținere a metalelor rare, titan, zirconiu, aliaje de metale refractare, prin tehnici lectrochimice neconvenționale (ionizare-reducere electrochimică în medii de cloruri).
 • Avantaje: proces continuu, randamente de energie și curent mari (peste 90%), utilizarea de materii prime ieftine și uzuale, produsele obținute de înaltă puritate (min.99%), obținerea de aliaje într-o singură etapă tehnologică, procese tehnologice ecologice.

Servicii Laborator de Analize

     

Laboratorul de Analize poate oferi o gamă diversă de servicii:

 • stabilirea compoziției chimice, structurii materialelor și produselor rezultate în metalurgie, chimie anorganică, tehnologia materialelor ceramice;
 • determinarea elementelor majore și a impurităților în metale, aliaje, pulberi metalice, produse chimice anorganice, minereuri, materiale ceramice, refractare, compozite, zguri, minerale;
 • determinarea conținuturilor de pământuri rare în diferite matrici, în produse metalice și nemetalice;
 • determinarea poluării mediului: apă, sol;
 • analiza termica pentru diverse tipuri de materiale.
 • analiza mineralogică prin metoda microscopie optică în lumina polarizată, reflectată și transmisă;
 • metalografie prin metoda microscopie optică;
 • teste de microduritate Vickers;
 • microscopie electronică de baleaj SEM - EDAX.

Laboratorul efectuează analize cantitative și semicantitative:

 

DIFRACTIE DE RAZE X

Laborator acreditat RENAR (Certificat de acreditare LI Nr.1056/16.04.2015) pentru analiza calitativa de faza prin difractie de raze X pe pulberi din materiale policristaline anorganice.

Dotare:  Difractometru Bruker-AXS D8 ADVANCE, metoda Bragg-Brentano pentru difracţie de raze X pe pulberi cu sursă de radiatie CuKα si detector SOL X în geometrie verticală θ–θ. Softurile SLEVE + şi baza de date PDF 4+.

Aplicatii

•  Identificarea si cuantificarea fazelor cristaline,

•  Determinarea cristalinitatii,

•  Determinarea dimensiunilor cristalitelor,

•  Caracterizare structurilor cristaline: indexare, sistem de cristalizare, parametri de retea,

•  Determinarea microdeformarilor.

 Domenii de interes

•  Chimie;

•  Metale si aliaje;

•  Geologie - analize mineralogice: azbest, roci, argile, zeoliti, minereuri;

•  Protectia mediului: deseuri industriale, subproduse;

•  Materiale de constructie;

•  Pigmenti;

•  Ingrasaminte anorganice.

 

SPECTROMETRIE DE ABSORBTIE ATOMICA

Laborator este acreditat RENAR (Certificat de acreditare LI Nr.1056/16.04.2015) pentru determinarea continutului de

Pot fi determinate si alte elemente in sistem neacreditat. Spectrometria de absorbtie atomica asigura determinarea cantitativa a continuturilor de metale intr-o plaja larga de concentratii.

Dotare: Spectrometrul de absorbtie atomica - AAS ZEEnit 700, Analytic Jena AG cu urmatoarele module:

•  flacara stationara;

•  cuptor cu grafit pentru probe lichide ;

• generator hidruri si vapori reci (Hg).

Determină cantitativ conţinuturile de metale într-o plajă largă de concentraţii: de la ppb până la zeci de %, utilizând mai multe tehnici de măsurare

Modulul cu flacara prevazut cu sistem optic cu dublu fascicul si corectie de fond, pentru realizarea determinarilor atat în absorbtie cat si în emisie atomica. Cu acest modul se pot determina elemente Cu, Co, Cd, Pb, Sb, Zn, Ni, Fe, Cr, Mg, Ca, Na, K, Rb, Li, Sr, Ga, In, precum si urmatoarele metale platinice: Au, Ag, Pt, Pd, Rh.

Modulul cuptor de grafit determina continuturi de metale de domeniul urmelor si ultraurmelor. Se analizeaza aceleasi metale ca si la tehnica cu flacara.

Modulul cu hidruri este destinat determinarilor cu limite de detectie scazute la elementele formatoare de hidruri: As, Bi, Sb, Se, Sn, Te.

 

 

ANALIZA TERMICA SetSys Evolution, Setaram.

SETSYS Evolution, Setaram, Franta, poate realiza analiza termica DSC-TG. Parametrii de lucru ai echipamentului: domeniul de temperatura intre 20°C – 1600°C; rata de incalzire/racire intre 1°/min si 40°/min; gaze care pot fi utilizate: argon, heliu sau aer. Cantitatea de proba folosita pentru o determinare este de aproximativ 20 mg. Creuzete utilizate sunt din alumina.

Aplicatii:

- detemninarea comportamentului termic a metalelor, aliajelor sau oxizilor;

- determinarea caldurii latente sau entalpiei;

- realizare studii cinetice ;

 

ANALIZA MINERALOGICA PRIN METODA MICROSCOPIE OPTICA IN LUMINA POLARIZATA, REFLECTATA SI TRANSMISA pe urmatoarele tipuri de probe: minerale; roci sedimentare, roci metamorfice, roci magmatice, zacaminte de minereuri, concentrate miniere; zguri si prafuri volatile din industria metalurgica; etc.

 

METALOGRAFIE PRIN METODA MICROSCOPIE OPTICA pe urmatoarele tipuri de probe: metale, aliaje speciale, compozite metalice, compozite hibride, acoperiri ceramice si metalice, semiconductori.

 

Teste de MICRODURITATE VICKERS ;

 

MICROSCOPIE ELECTRONICA DE BALEAJ SEM CU EDAX

 

ANALIZE CHIMICE  Volumetrie și gravimetrie

Laboratorul efectueaza determinări cantitative și semicantitative prin următoarele metode:

 

     VOLUMETRIE :

 

Volumetrie prin reactii de neutralizare

 

Acidimetrie

• dozarea acizilor tari cu baze tari,

Alcalimetrie

• dozarea bazelor tari cu acizi tari;

• dozarea amoniacului liber;

• dozarea amoniacului din sarurile de amoniu;

Volumetrie prin reactii de oxido - reducere

 

Permanganometrie

• dozare Ca

• dozare Ca activ

• dozare Mn (metoda Volhard)

Iodometrie

• dozare Sn

• dozare sulfuri

• dozare Sb

Bicromatometrie

• dozare Fe

Bromatometrie

• dozare Sb

 

     GRAVIMETRIE:

 

Dozare gravimetrica

Sn, Si, Ba, SO42-, CO2,

Determinarea umiditatii

 

Determinarea pierderii la calcinare

 

Servicii Valorificare Resurse Metalice

Folosim procedee simple și eficiente de procesare și caracterizare a deșeurilor

Orientate către: controlul generării reziduurilor; adaptarea proceselor pentru o gamă cât mai largă de deșeuri; dezmembrarea mecanică automatizată sau chimică; noi echipamente de topire și rafinare; noi procedee intensive hidroelectrice; analize efectuate on-line.

Utilizăm cele mai bune tehnologii pentru exploatarea și prelucrarea materiilor prime

Conform documentului european „Best Available Technologies - BAT", aceastea asigură

 • randamente de peste 95% de recuperare a metalelor din materii prime;
 • scăderea emisiilor gazoase cu până la 20% în 2013;
 • reducerea, inertizarea și stocarea deșeurilor;
 • promovarea strategiei dezvoltării pe verticală a aceleași companii, minerit-metalurgie-reciclare-bunuri, pentru a implementa cu ușurință managementul mediului, al materialelor, al riscului etc.

Aplicăm cele mai noi tehnologii și tehnici de reutilizare/reciclare/recirculare a metalelor și materialelor din deșeuri, conform „BAT”, pentru metalurgia neferoasă.

Dezvoltăm o nouă viziune asupra subproduselor (zguri, ghips, microelemente însoțitoare) și a energiei reziduale:

 • procedee eficiente de stabilizare a substanțelor periculoase, în materiale depozitabile;
 • management pentru microelementele (cu mare valoare economică) existente în deșeuri: In, Ge, V, Ga, Sn etc.;
 • trecerea zgurilor în categoria de deșeuri nepericuloase;
 • recuperarea cât mai avansată a căldurii de proces.

Aplicăm cele mai noi tehnici de indentificare a apelor uzate

Utilizăm echipamente, software, tehnici de analiză și caracterizare a apelor uzate și a solurilor poluate cu metale grele, având ca rezultate:

 • realizarea unei hărți a poluării apelor pe întregul teritoriu;
 • aplicarea unor tehnici noi de purificare a apelor, oxidarea cu raze ultraviolete, electroplasma, electroflotația, electrocoagularea;
 • determinarea efectelor utilizării apelor impurificate cu ioni metalici asupra sănătății oamenilor și efectele sociale generate de lipsa unor surse de apă suficient purificate.

Servicii CTT AVANMAT

 • consultanţă în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale
 • transfer tehnologic în domeniul materialelor avansate şi nanomaterialelor (informare tehnologică beneficiar, asistenţă tehnică achiziţii, transfer tehnologic)
 • asistenţă şi consultanţă implementare tehnologie (asistenţă transfer cunoştinţe şi competenţe, veghe tehnologică, consultanţă, documentare)
 • elaborare program verificări şi testări (evaluare şi audit tehnologic, asistenţă şi consultanţă, definitivare referenţial, verificări şi testări, întocmire raport);
 • analiză tehnico-economică (studii de pre-fezabilitate, reactualizare oferte);
 • diseminare informaţii (suport digital, pliante, postere, workshopuri).

În cadrul centrului funcţionează Editura AVANMAT care oferă servicii de editare cărţi, reviste, broşuri, publicaţii cu ocazia unor evenimente, cărţi de vizită, foi cu antet, fly-ere, pliante, prezentări cu spiră, postere etc.

Servicii HighPTMet

Instalație de depunere cu fascicol de electroni

 • obținerea de materiale cu gradient funcțional pentru condiții extreme;
 • obținerea de aliaje cu entropie înaltă și materiale compozite (inclusiv depuneri de filme subțiri pentru sistemul AlFeNiMnCrMe1Me2 B,C, cu proprietăți mecanice ridicate la temperaturi înalte);
 • obținerea de acoperiri biocompatibile bazate pe HAP, beta-TCP;
 • obținerea de straturi din compuși inter-metalici;
 • studiul corelației structură-proprietăți în materiale micro si nanostructurate bazate pe metale neferoase, compuși inter-metalici și compozite.

Instalație de depunere cu fascicol de electroni

 • depuneri de filme subțiri pentru celule solare din sisteme CIS (CuInSe, CuInSeTe, CuInGaSe) si CZTS (CuZnSnS, CuZnSnSSe), inclusiv pe substraturi flexibile;
 • depuneri de filme subțiri din aliaje cu entropie înaltă (HEA), din sistemul CuFeNiAlCrTi, cu proprietăți anticorozive și rezistente la uzură pentru aplicații cu temperaturi înalte
 • depuneri de straturi conductive metalice pentru senzori
 • depuneri de structuri organice și hibride pe substraturi diverse: metalice, textile și hârtie.

Autoclavă cu regim de funcționare continuu șI discontinuu

 • procese de oxido-reducere (reducerea sulfurilor metalelor neferoase din concentrate, în medii apoase, acide sau bazice, la temperaturi și presiuni înalte, în atmosferă oxidantă);
 • reducerea concentrației de Fe din soluțiile de Cu și Zn prin precipitarea lui;
 • solubilizarea metalelor neferoase din subprodusele metalurgiei neferoase extractive (prafuri, zguri, noroi roșu) și din deșeurile electrice și electronice;
 • obținerea de carbon din biomasă vegetală.

SPRAY - DRYER

 • microîncapsulare;
 • uscarea pulberilor nanocompozite hibride organice-anorganice;
 • uscarea rapidă și controlul morfologiei pulberilor nanocristaline obținute prin procedee chimice umede.

Autoclavă pentru sinteză hidrotermală

 • sinteza pulberilor nanocristaline: YTZP, YSZ, ZrO2 dopat, TiO2 dopat pentru filme fotocatalitice, Ag-ZnO pulberi antiseptice și antifungice, ZnO/TiO2 dopat pentru depuneri superhidrofobe, ZnO/TiO2 dopat cu metale tranziționale pentru filme magnetice, BST dopat pentru senzori gaze, PZT dopat pentru material piezoelectrice, pulberi cu structură core-shell, alte tipuri de pulberi nanostructurate (la cerere).

Autoclavă de înaltă presiune

 • sinteza pulberilor nanocristaline hibride organice-anorganice pentru biosenzori sau agenți de contrast
 • sinteza pulberilor nanocristaline la presiuni înalte și temperaturi până la180°C pentru alte aplicații (la cerere)
 • studiul mecanismului și cineticii reacțiilor între compuși organici și anorganici în soluție la presiune înaltă și temperatură joasă
 • presarea isostatică a pulberilor nanostructurate în matrițe de mici dimensiuni.

Spectrometru de emisie optică cu plasmă cuplată inductiv (ICP-OES)

 • analiza elementelor minore sau toxice în nanobiomateriale, alimente, farmaceutice, sedimente;
 • analiza metalelor grele din soluri, ape și deșeuri;
 • analiza elementelor majore și impurităților din polimeri, oxizi, săruri;
 • analiza elementelor majore, minore și urme din metale, aliaje, probe geologice, minereuri;
 • analiza de suprafață cu ablație laser.