Dr. Roxana Mioara PITICESCU
Director General IMNR
Telefon: 021.32.20.48 / 101
E-mail: roxana.piticescu@imnr.ro
Dr. Adrian Mihail MOTOC
Director Proiect IMNR
Telefon: 021.32.20.48 / 102
E-mail: amotoc@imnr.ro
Dr. Delia-Georgeta DUMITRAȘ
Responsabil proiect IGR
Telefon: 031.403.34.00
E-mail: smarincea@yahoo.com
Dr. Marius ZLĂGNEAN
Responsabil proiect INCDMRR
Telefon: 021.315 23.41
E-mail: icpmrr@icpmrr.ro
Dr. Gyorgy DEAK
Responsabil proiect INCDPM
Telefon: 021.318.20.04
E-mail: incdpm@incdpm.ro
Drd. ing. Mihaela FRÎNCU
Responsabil proiect ICECHIM
Telefon: 021.315.32.99
E-mail: mihaela.doni@icechim.ro
Susana-Felicia COSMULESCU
Responsabil proiect COSFEL
Telephone: 0722.919.062
E-mail: cosfel@gmail.com
Ing. Paul STANCIU
Administrator Web Proiect
Telefon: 021.32.20.48 / 109
E-mail: pstanciu@imnr.ro
 

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU METALE NEFEROASE ȘI RARE – IMNR
Bd. Biruinței nr. 102, Pantelimon, jud Ilfov, Romania
Tel: 021.352.20.48 / 100;    Fax: 021.352.20.49;    www.imnr.ro
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL GEOLOGIEI, GEOFIZICII, GEOCHIMIEI ȘI TELEDECȚIEI – IGR
Str. Caransebeș nr. 1, Sector 1, București, România
Tel: 031.403.34.00    Fax: +3906 362 72924;   www.igr.ro
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU METALE ȘI RESURSE RADIOACTIVE – INCDMRR
Bd. Carol I nr. 70, Sector 2, București, România
Tel: 021.315.2341;    Fax: 021.315.2341;    www.incdmrr.ro
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI – INCDPM
Splaiul Independenței nr. 294, Sector 6, București, România
Tel: 021.318.20.04;    Fax: 021.318.20.01;    www.incdpm.ro
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE ȘI PETROCHIMIE – ICECHIM
Splaiul Independenței nr. 202, Sector 6, București, România
Tel: 021.315.32.99;    Fax: 021-312.34.93;    www.icechim.ro
S.C. COSFEL ACTUAL S.R.L. R
Calea Griviței nr. 95-97, Sector 6, București, România
Tel: 0722.919.062;