03.12.2018, începând cu ora 09.00
Hotel Dorna, str. Tudor Vladimirescu nr. 5A, Vatra Dornei, jud. Suceava
Dezbaterea regională cu tema:
Rezervele secundare de materii prime. .
Evenimentul este organizat de S.C. COSFEL ACTUAL S.R.L. București în cadrul proiectului ”Registrul național al rezervelor secundare de materii prime cu importanță economică rezultate din reziduurile miniere”, implementat prin Programul Sectorial al Ministerului Cercetării și Inovării (PS9/2017).

26.11.2018 orele 9.30-14.00,
Restaurant Teodunărea, Al. I.L. Caragiale nr. 1, Moldova Nouă
Dezbaterea regională cu tema:
Impactul reziduurilor miniere asupra mediului .
Evenimentul este organizat de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului în colaborare cu partenerii proiectului ”Registrul național al rezervelor secundare de materii prime cu importanță economică rezultate din reziduurile miniere”, implementat prin Programul Sectorial al Ministerului Cercetării și Inovării (PS9/2017).

23.11.2018 orele 10.00-12.30,
Casa de Cultură, Municipiul Brad
Dezbaterea regională cu tema:
Produsele reziduale miniere – surse de materii prime minerale .
Evenimentul este organizat de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale și Resurse Radioactive București în colaborare cu Primăria Municipiului Brad, în cadrul proiectului ”Registrul național al rezervelor secundare de materii prime cu importanță economică rezultate din reziduurile miniere”, implementat prin Programul Sectorial al Ministerului Cercetării și Inovării (PS9/2017)..

16 Noiembrie 2018 ora 9, Hotel CARO, str. Barbu Văcărescu nr. 164A, București
Dezbaterea națională cu tema:
Rezervele secundare de materii prime. Surse de materiale critice.
Evenimentul este organizat cu sprijinul proiectului ”Registrul național al rezervelor secundare de materii prime cu importanță economică rezultate din reziduurile miniere”, implementat prin Programul Sectorial al Ministerului Cercetării și Inovării, contract nr. 9PS/2017, și al proiectului ”Identificarea comunităților microbiene funcționale și evaluarea potențialului de mineralizare (biosolubilizarea) pentru metale critice high-tech (BIOCriticalMetals)”, implementat prin Programul ERA-MIN (Orizont 2020), contract nr. 16/2016, fiind deschis profesioniștilor din domeniu, activi în cercetare și în sistemul universitar, reprezentanților autorităților publice și sectorului IMM din țară, fiind un prilej de schimb de experiență și bune practici..

21 Iunie 2018, Hotel IBIS Palatul Parlamentului, sala Eliade, București
Dezbaterea națională cu tema:
Rezervele secundare de materii prime. Prezent și viitor .
Evenimentul este organizat de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare – IMNR în colaborare cu Consiliul Institutelor Naționale de Cercetare-Dezvoltare din România – CINCDR și partenerii proiectului ”Registrul național al rezervelor secundare de materii prime cu importanță economică rezultate din reziduurile miniere”, implementat prin Programul Sectorial al Ministerului Cercetării și Inovării (PS9/2017).
Workshop, 6 iunie 2018, Baia Mare, ROMANIA
"Historical tailings - sources of secondary raw materials"