Proiectul constituie primul pas spre realizarea unei baze de date la nivel national astfel incât Romania să poată participa la activitățile platformei europene și să poată beneficia de ...


 

Inițiativa privind resursele secundare de materii prime, bazată pe o evaluare a elementelor utile aparține celor șase parteneri, cinci Institute Naționale de Cercetare-Dezvoltare și un IMM.


 

Proiectul abordează o problematică complexă pornind de la aspecte geologice/geochimice, până la procesarea prin tehnologii eficiente energetic a reziduurilor miniere exploatabile și studii privind impactul de mediu al reziduurilor miniere neexploatabile, și se adresează atât comunității științifice, cât și potențialilor beneficiari din domeniul industriei miniere. Un element de noutate absolută la nivel național îl constituie abordarea studiilor de caz din perspectiva tehnologiilor complexe de procesare a reziduurilor miniere exploatabile ...

Links
ANRM  Agenția Națională pentru Resurse Materiale
MCI  Ministerul Cercetării și Inovării
ME   Ministerul Economiei


03.12.2018 ora 9, Vatra Dornei

Dezbaterea regională cu tema: ”Rezervele secundare de materii prime”
detalii ...

26.11.2018, 9.30 - 14.00, Moldova Nouă

Dezbaterea regională cu tema: ”Impactul reziduurilor miniere asupra mediului”
detalii ...

23.11.2018, 10.00 - 12.00, Brad

Dezbaterea regională cu tema: ”Produsele reziduale miniere – surse de materii prime minerale”
detalii ...