Istoric

IMNR 1966

Cercetători şi proiectanţi din 3 organizații diferite au fost uniţi într-un singur institut: Institutul de Metale Neferoase şi Rare – IMNR.

Acesta s-a concentrat pe promovarea industrială a sute de tehnologii, studii de fezabilitate și proiecte complexe.

Peste 220 aliaje noi (pulberi, benzi, sârme etc.) realizate pentru agenţii economici români sau pentru export.

1990 IMNR S.A.

Începutul unei perioade de restructurare fundamentală organizatorică şi de personal.

Dacă la finele anului 1989 în institut şi filialele sale lucrau circa 1600 de salariaţi, în prezent sunt sub 100 de angajaţi.

Multe oportunităţi au dispărut, făcând loc pentru altele noi, mai puţine, dar şi mai dificil de accesat.

INCDMNR-IMNR 2004

IMNR a devenit Institut Naţional de Cercetare-Dezvoltare, cu o nouă structură organizatorică, în 4 laboratoare mari:

  • Ecotehnologii şi protecţia mediului
  • Materiale şi tehnologii avansate
  • Materiale nanostructurate
  • Analize fizico-chimice şi structurale

A fost creat Centrul de Transfer Tehnologic în domeniul materialelor avansate. A continuat activitatea în regim de microproducţie a unor noi materiale.

PÂNĂ ACUM

Capacitatea profesională a specialiştilor din IMNR a permis câştigarea a peste 20 de proiecte cu finanţare provenind de la NATO, Comisia Europeană, Elveţia, Japonia, Franţa, în competiţii internaţionale.

Zeci de tehnologii şi servicii au fost elaborate şi livrate pentru agenţii economici. Sute de articole şi comunicări ştiinţifice semnate de cercetătorii din IMNR au evidenţiat valoarea rezultatelor obţinute.

În prezent

Membru a mai multor asociaţii profesionale, platforme și reţele tehnologice europene.

IMNR este astăzi un institut strategic pentru Economia Naţională, participând direct la stabilirea şi aplicarea Strategiei Naţionale de Dezvoltare Durabilă a ramurii de Metalurgie Neferoasă şi a cercetării ştiinţifice în domenii de vârf, fiind binecunoscut în Europa.