Certificări

ISO 9001 : 2015

În 2022 INCDMNR-IMNR își recertifică standardul privind sistemul de management al calităţii SR EN ISO 9001 : 2015.

ISO 9001 : 2015

ISO 9001 : 2015

Renar Li 1056

Certificat de acreditare RENAR Ll 1056 din 16.04.2023 pentru Laboratorul Analize.

Renar Li 1056

Renar Li 1056

SR 13572 : 2016

În 2019 INCMNR - IMNR implementează sistemul de management al inovării SR 13572 : 2016

SR 13572 : 2016

CTT AVANMAT

Certificat de acreditare din 14.10.2022 pentru funcționarea Centrului de Transfer Tehnologic pentru Materiale Avansate.

CTT AVANMAT

Autorizație IF 558

Autorizație de organizare a cursurilor de formare profesională pentru MANAGER IMBUNĂTĂȚIRE PROCESE

Autorizație IF 558

Autorizație IF 559

Autorizație de organizare a cursurilor de formare profesională pentru SPECIALIST IMBUNĂTĂȚIRE PROCESE

Autorizație IF 559