Rezultate

Rezultatele proiectului contribuie la reducerea impactului poluării prin scăderea cantităţii de deşeuri industriale cu conţinut de metale neferoase, la dezvoltarea de tehnologii neconvenţionale eco-eficiente pentru reintroducerea in circuitul economic a unor surse importante de metale neferoase, preţioase si critice si la diminuarea considerabila a consumului de energie si a emisiilor de gaze cu efect de sera.