Obiective

Obiectiv general: promovarea unei tehnologii eco-eficiente de valorificare a deşeurilor industriale cu conţinut de metale neferoase prin transferul acesteia către agenţii economici parteneri, in scopul obţinerii de produse cu valoare adăugata prin tehnologii inovative cu impact semnificativ asupra reducerii poluării mediului si conformării cu cerinţele legislative.

Obiective specifice:

  • Formarea, dezvoltarea si consolidarea parteneriatului intre IMNR si agenti economici interesati prin dezvoltarea unor cercetari aplicative comune in domeniul tehnologiilor avansate cu aplicatii in ecologizarea mediului, competitive la nivel naţional si internaţional.
  • Realizarea unei instalatii de valorificare a deseurilor industriale cu continut de metale neferoasein scopul valorificarii metalelor utile, pretioase si critice prin tehnologii inovative in conditii ecologice si de eficienta maxima, cu impact socio-economic major.
  • Dezvoltarea infrastructurii de cercetare.
  • Cresterea gradului de inovare si a nivelului de dezvoltare tehnologica a intreprinderilor partenere in proiect.
  • Cresterea competitivitatii intreprinderilor partenere prin abordarea tehnologiilor inovative de procesare ecologica a deseurilor pe o nise de piata mai putin dezvoltata in Romania.
  • Cresterea nivelului de cunostinte a personalului din intreprinderile partenere in domeniul procesarii ecologice a deseurilor metalice industriale prin transferul de abilitati si competente din partea IMNR.
  • Dezvoltarea capacitaţii de transfer tehnologic al IMNR prin cooperarea cu agenţii economici si stabilirea de parteneriate pe termen lung cu aceştia.
  • Cresterea vizibilitatii IMNR prin diseminarea rezultatelor cercetarii.