Se incarca... Va rugam asteptati!

Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Metale Neferoase si Rare - IMNR

Tehnologii Valorificare Resurse Metalice

     Obiectivul strategic specific al Laboratorului TEHNOLOGII VALORIFICARE RESURSE METALICE este implementarea de noi concepte şi noi tehnologii pentru procese durabile în industria metalelor neferoase, protecţa mediului şi cele mai bune practici în industria metalelor neferoase.
     Obiectivele ştiinţifice presupun concentrarea asupra următoarelor tipuri principale de activităţi:
  • Cercetări pentru dezvoltarea tehnologiilor şi soluţiilor noi şi inovative pentru creşterea durabilă a resurselor şI inlocuirea materialelor şi metalelor critice;
  • Cercetări pentru identificarea tehnologiilor inovative pentru reciclarea şi reutilizarea materiilor prime pe bază de metale neferoase, pentru o dezvoltare inteligentă şi durabilă a industriei metalelor neferoase. Sunt avute în vedere abordări multidisciplinare care implică aspecte ştiinţifice, tehnologice şi economice;
  • Cercetări pentru dezvoltarea unor tehnologii şi materiale noi pentru purificarea apelor uzate, în vederea imbunătăţirii recuperarii metalelor şi reducerii emisiilor periculoase;
  • Cercetări pentru dezvoltarea de soluţii inovative de prevenire şi minimizare a deşeurilor din industria metalelor neferoase şi reabilitarea zonelor poluate prin activităţile metalurgice.