Se incarca... Va rugam asteptati!

Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Metale Neferoase si Rare - IMNR

Servicii

      Servicii și consultanță

       Consultanță tehnologică privind elaborarea de aliaje speciale prin topire în cuptoare electricee și cu inducție, în atmosferă controlată sau vid (obținerea aliajelor multicomponente cu entropie înaltă - HEA, stocatoare de hidrogen de tipul AB2-23,5Ti11,2Zr38,3Cr27Mn și AB5-64,1Ni33,3Mn2,6Al, aliaje de lipit ecologice pe baza de Ag, Cu, Sn, fără conținut de Cd, Pb sau alte metale toxice, cupru și aliaje de cupru, oțeluri de diferite tipuri, inclusiv oțeluri inoxidabile). Avantaje: caracteristici fizico-mecanice și tehnologice foarte bune (aliaje HEA, lipire moale, brazare, îmbinare), capacitate bună de stocare a hidrogenului, randament și stabilitate ridicate la cicluri absorbție/desorbție, temperatură și presiune joase de absorbție a hidrogenului, gamă largă de aplicații în diferite domenii industriale (echipamente electrice și electronice, utilaj alimentar, construcții de mașini etc.). Obținerea de aliaje micro- și nanostructurate prin solidificare rapidă (melt-spinning). Evaluare termodinamică și cinetică a sistemelor de aliaje și a proceselor de sinteză. Proiectarea instalațiilor experimentale de laborator.
       Consultantă tehnologică privind sinteza materialelor compozite cu matrice metalică – elaborarea in-situ a materialelor compozite cu matrice metalică ranforsate cu particule ceramice prin metode noi și eficiente.
       Consultanță tehnologică privind obţinerea filmelor subțiri pe bază de aliaje metalice. Avantaje: se obțin filme cu grosimi reduse și cu proprietăți fizico-chimice și structurale superioare; procese economice și ecologice, cu consumuri reduse de energie și materii prime ieftine (săruri, oxizi); condiții experimentale obișnuite, procese la temperaturi joase, echipamente uzuale. Filme subțiri pentru diferite aplicații (acoperiri pentru protecție anticoroziva și tribologică, captare și conversie energie solară) prin depunere electrochimică in soluții apoase. Optimizarea proceselor electrochimice. Dezvoltarea de instalații de depunere electrochimica la nivel laborator și pilot.
     Consultanță tehnologică pentru tehnologii de obținere metale reactive și aliaje, prin electroliză în săruri topite (tehnologii de obținere Li și aliaje Li-Na, Al-Li, Pb-Ca prin co-depunere electrochimică în medii clorurate şi oxifluoroclorurate; tehnologii de obținere lantanide (Ce, Nd, Pr, Sm) și aliaje Al-TR, mischmetall, Mg-Nd, Nd-Fe-B, prin electroliză în medii oxifluorurate tehnologii de obținere a metalelor rare, titan, zirconiu, aliaje de metale refractare, prin tehnici electrochimice neconvenționale (ionizare-reducere electrochimică în medii de cloruri). Avantaje: proces continuu, randamente de energie și curent mari ( peste 90% ), utilizarea de materii prime ieftine și uzuale, produsele obținute de înaltă puritate (min.99%), obținerea de aliaje într-o singură etapă tehnologică, procese tehnologice ecologice.
     Consultanță tehnologică privind tehnologiile de reciclare a metalelor neferoase. Dezvoltarea de tehnologii inovative și ecologice pentru procesarea diferitelor tipuri de deșeuri și reciclarea metalelor neferoase și prețioase prin metode hidrometalurgice, pirometalurgice și electrochimice