Se incarca... Va rugam asteptati!

Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Metale Neferoase si Rare - IMNR

Materiale Avansate si Nanostructurate

     In cadrul Laboratorului MATERIALE AVANSATE SI NANOSTRUCTURATE sunt abordate atât direcţii de cercetare ştiinţifică (caracter fundamental) cât şi direcţii de cercetare tehnologică şi tehnică (caracter aplicativ).        
     Obiectivul strategic specific al acestui laborator este dezvoltarea materialelor avansate și nanostructurate cu valoare adaugată ridicată, pe bază de metale neferoase, pentru aplicații medicale, în energie și în condiții extreme de lucru.  
     Obiectivele ştiinţifice presupun concentrarea asupra următoarelor tipuri principale de activități:

  • Sinteza şi fabricarea eficientă a materialelor avansate și nanostructurate prin metode prietenoase cu mediul, integrarea inteligentă a proceselor noi şi existente, pentru a asigura transferul eficient de cunoștințe către inovarea industrială;
  • Produse fundamental noi care să asigure soluții sustenabile în domeniul medicinii, energiei şi condițiilor extreme de lucru;
  • Cunoștințe științifice avansate privind impactul potențial al materialelor avansate și nanostructurate asupra sănătăţii sau mediului, şi identificarea instrumentelor necesare evaluării riscului pe întreaga durată de viață;
  • Dezvoltarea capacității de a măsura/caracteriza proprietățile materialelor avansate și nanostructurate pe bază de metale neferoase şi modelarea predictivă a proceselor de fabricare a acestora, care să permită introducerea lor rapidă pe piață.

     Laboratorul are o experiență îndelungată în domeniul elaborării aliajelor speciale prin metode convenționale și neconvenționale. Aria principală de expertiză a grupului de cercetători se bazează pe obținerea metalelor și aliajelor (aliaje multi-componente cu entropie înaltă Al-Cr-Cu-Fe-Mn-Ni-Ti, aliaje complexe Ti-Zr-Ni-TR pentru stocarea hidrogenului, aliaje de Ti) prin topire și turnare (topire în cuptoare electrice și cu inducție) și tratament termic. De asemenea, colectivul MTN are o expertiză valoroasă în sinteza materialelor metalice prin aliere mecanică (aliaje Al-Mg-Mn-Cr-Ti), solidificare rapidă (filme subțiri si benzi nanostructurate din aliaje de Al si Ti) și codepunere electrochimică în săruri topite (Al-TR, Al-Li, Mg-Nd, Pb-Ca, Nd-Fe), lichide ionice (aliaje cu entropie înaltă Al-Cr-Cu-Fe-Mn-Ni) și în soluții apoase (acoperiri de protecție din filme subțiri Zn-Ni-P, filme subțiri semiconductoare Cu-In-Se). Cercetarea științifică fundamentală se concentrează pe înțelegerea teoretică, predicția și modelarea și optimizarea caracteristicilor metalelor și aliajelor și a tehnologiilor de sinteză a acestora. Laboratorul MTN folosește o abordare teoretică-experimentală sistematică și integrată pentru studiul corelației structură-proprietăți pentru o gamă largă de materiale metalice cu un potențial însemnat de utilizare în diferite aplicații industriale. Caracterul aplicativ al laboratorului rezultă din realizările în dezvoltarea de tehnologii inovative de obținere a aliajelor și în standardizarea și comercializarea de produse. Colectivul laboratorului a participat în proiecte de cercetare complexe naționale și internaționale în domeniul aliajelor neferoase avansate.