Se incarca... Va rugam asteptati!

Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Metale Neferoase si Rare - IMNR

Servicii

      Servicii și consultanță

  • Utilizarea celor mai bune tehnologii pentru exploatarea și prelucrarea materiilor prime (cuprinse în documentul european:„Best Available Technologies - BAT” ) care să asigure: randamente de peste 95% de recuperare a metalelor din materii prime; scăderea emisiilor gazoase cu până la 20% în 2013; reducerea, inertizarea și stocarea deșeurilor; promovarea strategiei dezvoltării pe verticală a aceleași companii, minerit-metalurgie-reciclare-bunuri, pentru a implementa cu ușurință managementul mediului, al materialelor, al riscului etc.
  • Aplicarea celor mai noi tehnologii și tehnici de reutilizare/reciclare/recirculare a metalelor și materialelor din deșeuri, conform „BAT”, pentru metalurgia neferoasă .
  • Dezvoltarea unei noi viziuni asupra subproduselor (zguri, ghips, microelemente însoțitoare) și energiei reziduale: procedee eficiente de stabilizare a substanțelor periculoase, în materiale depozitabile; management pentru microelementele (cu mare valoare economica) existente în deșeuri: In, Ge, V, Ga, Sn etc.; trecerea zgurilor în categoria de deșeuri nepericuloase; recuperarea cat mai avansata a căldurii de proces.
  • Procedee simple și eficiente de procesare și caracterizare a deșeurilor, orientate catre: controlul generării reziduurilor; adaptarea proceselor pentru o gama cat mai larga de deseuri; dezmembrarea mecanica automatizata sau chimica; noi echipamente de topire și rafinare; noi procedee intensive hidroelectrice; analize efectuate on-line.
  • Aplicarea celor mai noi tehnici de identificare a apelor uzate: noi echipamente, software, tehnici de analiză și caracterizare a apelor uzate si a solurilor poluate cu metale grele: realizarea unei hărți a poluării apelor pe întregul teritoriu; aplicarea unor tehnici noi de purificare a apelor, oxidarea cu raze ultraviolete, electroplasma, electroflotatia, electrocoagularea; determinarea efectelor utilizării apelor impurificate cu ioni metalici asupra sănătății oamenilor și efectele sociale generate de lipsa unor surse de apa suficient purificate.