Se incarca... Va rugam asteptati!

Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Metale Neferoase si Rare - IMNR

Dotare

         INSTALATIE DE SOLUBILIZARE Extracția și separarea metalelor neferoase și rare din resurse primare și secundare prin procedee hidrometalurgice, la scară de laborator.

         SPECTROMETRU OPTOELECTRONIC DE ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ Spectrometrul BELEC VARIO LAB este unul dintre cele mai avansate sisteme de analize precise și flexibile, utilizat pentru determinarea spectrometrică a compoziției chimice a metalelor. Analiza pieselor mici cu forme diferite, de ex. fire mai mari de 0,5 mm, spărturi metalice, șuruburi, șaibe sau chiar bile mici, sunt posibile fără preparate speciale.

         REACTOR DE SINTEZA/ EXTRACȚIE CU MICROWAVE- ULTRAVIOLETE-ULTRASUNETE - U-WAVE-100 Reactorul cu microunde, ultrasunete și ultrasunete pentru sinteza / extracția este un reactor chimic multifuncțional care poate combina aleatoriu și ajustează energia cu microunde, undele ultraviolete și undele ultrasunete. Aplicații: sinteza de noi nanomateriale, sinteză substanțe organice, industria chimică și a resurselor de energie, extracția de produse naturale, industriei biofarmaceuticelor și a medicinei , percolarea reziduurilor de POP-uri şi de pesticide, tratamentul apelor reziduale.

         CUPTOR ELECTRIC PENTRU TRATAMENTE TERMICE VULCAN MODEL 3-350 Este utilizat pentru tratamentele termice aplicate transformărilor de fază cristalină- amorfă ale straturilor subțiri. Cuptorul este programabil cu 9 programe, fiecare cu 6 segmente și un program cu o temperatură presetată unică, cu activare zilnică a programelor și program grafic.

         INSTALATIE SEMI-PILOT PENTRU EXTRACȚIE LICHID-LICHID Extracția și separarea metalelor neferoase și rare din soluție prin extrație lichid-lichid.

         INSTRUMENT PORTABIL OXFORD X-MET 3000 TX Instrument portabil, de teren și laborator, pentru identificarea si măsurarea rapidă, non-distructivă, folosind un instrument XRF a diferitelor specii de metale prezente in sol.

         ANALIZOR DE GAZE ARSE – TESTO 350XL Analizorul Testo 350XL este un sistem portabil de măsură, flexibil şi destinat unui domeniu larg de aplicaţii. El poate fi utilizat pentru reglarea oricărui tip de arzător, măsurarea concentraţiei gazelor pe o perioadă lungă de timp, verificarea atmosferei din focar indiferent de tipul procesului de ardere, întreţinerea motoarelor staţionare din staţiile de cogenerare, verificarea presiunii şi a vitezei gazelor arse în tubulaturile de evacuare. Analizorul este format din Unitatea de analiză, Unitatea de Control şi Sonda de prelevare gaz. Exemple de aplicare: măsurarea NOx (NO şi NO2) în centralele termice, măsurarea emisiilor de SO2 în aerul curat al furnalelor pe cărbuni, măsurarea NOx în furnalele cu gaz condensat cu un nivel ridicat de NO2, monitorizarea nivelului de SO2 în timpul procesului de fabricaţie în industria ceramicii şi sticlăriei, monitorizarea eficienţei sistemelor DeNOx.

         D.I.P. SYSTEME – SISTEM INTENSIV DE OXIDO-REDUCERE IN MEDIU APOS Domenii de utilizare: staţii de tratare a apelor uzate industriale şi menajere, inclusiv a apelor de mină, instalaţii complexe de obţinere a materialelor cu granulaţie fină inclusiv a nanomaterialelor, instalaţii de flotaţie a minereurilor de metale neferoase, instalaţie de oxigenare şi tratare antimicrobiană a apelor..

         INSTALATIE DE DEPUNERE ELECTROCHIMICA VOLTALAB PST 006, 230 VIFV Laborator electrochimic cuprinzând potențiostatul PST006, programul VoltaMaster 4, pentru depuneri straturi subțiri. Combină electrochimică fără tehnici de impedanța si fără tehnici analitice.

         INSTALATIE PILOT DE SOLUBILIZARE, DE EVAPORARE ȘI CRISTALIZARE SUB VID Extracția și separarea metalelor neferoase și rare din resurse primare și secundare prin procedee hidrometalurgice.

         REACTOR DE LABORATOR DE PROCESARE CU MICROUNDE Acest reactor este proiectat să încălzească și să usuce materialele..

         CELULĂ DE ANODIZARE Proiectat pentru procesele electrochimice de electroliză sau oxidare anodică controlată (obținerea de straturi nanotubulare de TiO2).

         UNITATEA DE TRATARE HIDROMETALURGICĂ Tratare hidrometalurgică pentru resurse minerale neferoase și rare primare și secundare (scală pilot)..