Se incarca... Va rugam asteptati!

Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Metale Neferoase si Rare - IMNR

Servicii

        INTALATIE DE DEPUNERE CU FASCICOL DE ELECTRONI 

Domenii de aplicare (servicii):

 • obținerea de materiale cu gradient funcțional pentru condiții extreme;
 • obținerea de aliaje cu entropie înaltă și materiale compozite (inclusiv depuneri de filme subțiri pentru sistemul AlFeNiMnCrMe1Me2 B,C, cu proprietăți mecanice ridicate la temperaturi înalte);
 • obținerea de acoperiri biocompatibile bazate pe HAP, beta-TCP;
 • obținerea de straturi din compuși inter-metalici;
 • studiul corelației structură-proprietăți în materiale micro si nanostructurate bazate pe metale neferoase, compuși inter-metalici și compozite.

 

       INSTALATIE DE DEPUNERE PRIN EVAPORARE TERMICA 

Domenii de aplicare (servicii):

 • depuneri de filme subțiri pentru celule solare din sisteme CIS (CuInSe, CuInSeTe, CuInGaSe) si CZTS (CuZnSnS, CuZnSnSSe), inclusiv pe substraturi flexibile;
 • depuneri de filme subțiri din aliaje cu entropie înaltă (HEA), din sistemul CuFeNiAlCrTi, cu proprietăți anticorozive și rezistente la uzură pentru aplicații cu temperaturi înalte;
 • depuneri de straturi conductive metalice pentru senzori;
 • depuneri de structuri organice și hibride pe substraturi diverse: metalice, textile și hârtie.

 

        AUTOCLAVĂ CU REGIM DE FUNCȚIONARE CONTINUU SI DISCONTINUU 

Domenii de aplicare (servicii):

 • procese de oxido-reducere (reducerea sulfurilor metalelor neferoase din concentrate, in medii apoase, acide sau bazice, la temperaturi și presiuni înalte, în atmosferă oxidantă);
 • reducerea concentrației de Fe din soluțiile de Cu și Zn prin precipitarea lui;
 • solubilizarea metalelor neferoase din subprodusele metalurgiei neferoase extractive (prafuri, zguri, noroi roșu) și din deșeurile electrice și electronice;
 • obținerea de carbon din biomasă vegetală.

 

        AUTOCLAVĂ PENTRU SINTEZĂ HIDROTERMALĂ 

Domenii de aplicare (servicii):

 • sinteza pulberilor nanocristaline: YTZP, YSZ, ZrO2 dopat, TiO2 dopat pentru filme fotocatalitice, Ag-ZnO pulberi antiseptice si antifungice, ZnO/TiO2 dopat pentru depuneri superhidrofobe, ZnO/TiO2 dopat cu metale tranziționale pentru filme magnetice, BST dopat pentru senzori gaze, PZT dopat pentru material piezoelectrice, pulberi cu structură core-shell, alte tipuri de pulberi nanostructurate (la cerere).

 

        AUTOCLAVĂ DE ÎNALTĂ PRESIUNE

Domenii de aplicare (servicii):

 • sinteza pulberilor nanocristaline hibride organice-anorganice pentru biosenzori sau agenți de contrast;
 • sinteza pulberilor nanocristaline la presiuni înalte și temperaturi până la180°C pentru alte aplicații (la cerere);
 • studiul mecanismului și cineticii reacțiilor între compuși organici și anorganici în soluție la presiune înaltă și temperatură joasă;
 • presarea isostatică a pulberilor nanostructurate în matrițe de mici dimensiuni.

 

        SPRAY – DRYER

Domenii de aplicare (servicii):

 • microîncapsulare;
 • uscarea pulberilor nanocompozite hibride organice-anorganice;
 • uscarea rapidă și controlul morfologiei pulberilor nanocristaline obținute prin procedee chimice umede.

​​​​​​​​​​​​​​

      SPECTROMETRU DE EMISIE OPTICĂ CU PLASMĂ CUPLATĂ INDUCTIV (ICP-OES)

Domenii de aplicare (servicii):

 • analiza elementelor minore sau toxice în nanobiomateriale, alimente, farmaceutice, sedimente;
 • analiza metalelor grele din soluri, ape și deșeuri;
 • analiza elementelor majore și impurităților din polimeri, oxizi, săruri;
 • analiza elementelor majore, minore și urme din metale, aliaje, probe geologice, minereuri;
 • analiza de suprafață cu ablație laser.