Se incarca... Va rugam asteptati!

Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Metale Neferoase si Rare - IMNR

Servicii

      Servicii și consultanță

      Centru de Transfer Tehnologic pentru Materiale Avansate - CTT AVANMAT furnizează servicii specifice activităţilor din domeniul transferului tehnologic:

  • consultanţă în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale;
  • transfer tehnologic în domeniul materialelor avansate şi nanomaterialelor (informare tehnologică beneficiar, asistenţă tehnică achiziţii, transfer tehnologic);
  • asistenţă şi consultanţă implementare tehnologie (asistenţă transfer cunoştinţe şi competenţe, veghe tehnologică, consultanţă, documentare);
  • elaborare program verificări şi testări (evaluare şi audit tehnologic, asistenţă şi consultanţă, definitivare referenţial, verificări şi testări, întocmire raport);
  • planificare resurse (plan de afaceri, analiza pieţei, strategia firmei, evaluare costuri şi investiţii necesare);
  • analiză tehnico-economică (studii de pre-fezabilitate, reactualizare oferte);
  • diseminare informaţii (suport digital, pliante, postere, workshopuri).

       In cadrul centrului funcţionează Editura AVANMAT care oferă servicii de editare cărţi, reviste, broşuri, publicaţii cu ocazia unor evenimente, cărţi de vizită, foi cu antet, fly-ere, pliante, prezentări cu spiră, postere, etc..