Se incarca... Va rugam asteptati!

Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Metale Neferoase si Rare - IMNR

Servicii

       Laboratorul de analize din cadrul INCDMNR – IMNR poate oferi o gamă diversă de servicii, cum ar fi: analize privind stabilirea compoziției chimice, structurii materialelor și produselor rezultate în metalurgie, chimie anorganică, tehnologia materialelor ceramice, compozite; determinarea elementelor majore și a impurităților în metale, aliaje, pulberi metalice, produse chimice anorganice, minereuri, materiale ceramice, refractare, compozite, zguri, minerale; determinarea conținuturilor de pământuri rare în diferite matrici; analiza gazelor în produse metalice și nemetalice: N, C, S; determinarea poluării mediului: apă, aer, sol; elaborări de standarde.

       Laboratorul efectuează determinări cantitative și semicantitative prin următoarele metode: analiză chimică (volumetrie prin reacții de neutralizare - acidimetrie, alcalimetrie; volumetrie prin reacții de oxido–reducere - permanganometrie, iodatometrie, bicromatometrie, bromatometrie; gravimetrie – dozare gravimetrică Sn, Si, Ba, Sn, SO4 2-, CO2, determinare umiditate, determinare pierdere la calcinare, determinare Cfix, substante volatile, cenușă), analiză spectrală (sectrometrie de emisie în plasmă cuplată inductiv – ICP-OES, spectrometrie de emisie în plasmă de curent continuu – DCP, spectrografie de emisie optică, spectrometrie de absorbtie atomică – AAS, spectrofotometrie UV – VIS), analiză electrochimică (potentiometrie, electrogravimetrie, pH –metrie), analiza gazelor în metale (analiză de N, C, S), analiză fazică și structurală (clasare granulometrică pentru pulberi metalice, analize fazice și structurale prin difracție de raze X: identificarea fazelor cristaline, cuantificarea fazelor cristaline, determinarea cristalinității, determinarea dimensiunilor cristalitelor, analiza structurilor cristaline - indexare, sistem de cristalizare, parametri de rețea, determinarea microdeformarilor).