Se incarca... Va rugam asteptati!

Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Metale Neferoase si Rare - IMNR

Dotare

         Echipamente

         Spectrometru de absorbţie atomică AAS ZEEnit 700, Analytic Germania, determină cantitativ conţinuturile de metale într-o plajă largă de concentraţii: de la ppb până la zeci de %, utilizând mai multe tehnici de măsurare;

         Bruker-AXS D8 ADVANCE Difractometru Bragg-Brentano pentru. difractie pe pulberi cu sursă de radiatie (Cu) si detector SOL X în geometrie verticală θ–θ, software: BRUKER AXS, DIFFRACplus BASIC v.12 2006 şi baza de date ICDD PDF-2 2006; permite identificarea si cuantificarea fazelor cristaline, determinarea cristalinitatii si dimensiunilor cristalitelor, analiza structurilor cristaline (indexare, sistem de cristalizare, parametri de retea), determinarea microdeformarilor ;

         Spectrometru cu plasmă cuplată inductiv ICP Spectroflame P Germania, determinări cantitative simultane (pentru 19 elemente, utilizând 3 policromatoare şi 30 linii spectrale: 210-480nm, 210- 590nm şi 165-210nm în vid) şi determinări cantitative secvenţiale (pentru 62 elemente, utilizând un monocromator 210-480nm;

         Spectrometru de emisie optică cu plasmă de curent continuu DCP Spectraspan V Beckman, Germania, domeniul 190nm - 800nm; sensibilitate 0,0002mg/ml pentru elementele din gr.I, II, tranziţionale şi lantanide; sensibilitate de 0,002-0,02 mg/ml la semimetale şi nemetale; lucrează şi în soluţii corozive de acid fluorhidric pentru elemente care hidrolizează în alte medii (W; Nb, Ta, Ti, Hf);

         Analizor de carbon şi sulf – CS 5003, Leybold-Heraeus, determinări cantitative de C şi S din metale, pulberi, aliaje, minereuri, materiale ceramice, refractare,compozite, zguri, minerale, etc; domeniul de analiză 0 – 100% C; limita de detecţie 1 – 3% funcţie de nivelul de concentraţie al carbonului;

         Analizor de azot- LECO, TN-15 cu cuptor EF10, temperatura de lucru – până la 3000°C reglabilă în 8 trepte, atmosfera de lucru inertă şi gaz purtător He; puritatea gazului 99,95% He; limita de detecţie 1ppm (0,0001 % N ); precizia ± 1% din conţinut; domeniul de analiză 0,0001 % - 0,5% N, direct;

         SETSYS Evolution, Setaram, Franta, se pot realiza urmatoarele tipuri de analize termice: analiza termodiferentiala (ATD), calorimetrie diferentiala de baleiaj (DSC), analiza termogravimetrica (TG), analiza dilatometrica (TMA); temperatura maxima de lucru 1600°C, viteza de incalzire / racire 0,01 - 50 °C/min; precizie balanta 0,002 µg; atmosfera de Ar; creuzete alumina si platina;

         Spectrograf de emisie optică, ISP 28 – cu generator arc UBI 2- Carl – Zeiss, analiza spectrală semicantitativă (UV şi vizibil);

         Spectrofotometru de absorbţie moleculară SPECTRA – Anglia, interval de lungimi de undă : 400 – 700nm; lărgimea benzii: 35 nm; drumul optic : - 2,5 mm; 5 mm; 10 mm; 20 mm; volumul minim de probă: 0,75 ml ; 1,5 ml ; 3 ml ; 6 ml

         Multiparametru Mettler Toledo, MX 300, modul cu senzor de pH, modul cu senzor Redox, modul cu senzor de conductivitate;

         Potenţiometru pH – Meter – 26 Radiometer, Danemarca, efectuează titrări potenţiometrice în domeniul -2,800 mV … +2,800 mV, utilizând cuplul de electrozi: indicator – referință;

         Electrolizor EP- 4, aparat pentru electroliză prevăzut cu dispozitiv de reglarea tensiunii şi intensităţii şi dispozitiv de agitare şi încălzire; electrozi din platină (catod-cilindric, anod – spirală)