Se incarca... Va rugam asteptati!

Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Metale Neferoase si Rare - IMNR

Analize

 

Laboratorul Analize este alcătuit din două compartimente: Compartimentul Analize Chimice și Compartimentul Caracterizări Fizico-Structrale.
Laboratorul de Analize din cadrul INCDMNR – IMNR este acreditat RENAR (LI Nr.1056/16.04.2015) pentru:

  • Determinarea conținutului de Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Zn din aluminiu, aliaje de aluminiu și solutii tehnologice prin spectrometrie de emisie optică cu plasmă cuplată inductiv- ICP-OES;
  • Determinarea conținutului de Cd, Ca, Pb, Au si Ag, prin spectrometrie de absorbtie atomică în flacără FAAS, din minereuri, concentrate și soluții tehnologice;
  • Analiza calitativă de fază prin difracție de raze X pe pulberi din materiale policristaline anorganice.

 

Laboratorul de analize din cadrul INCDMNR – IMNR poate oferi o gamă diversă de servicii, cum ar fi:

  •  Analize privind stabilirea compoziţiei chimice, structurii materialelor şi produselor rezultate în metalurgie, chimie anorganică, tehnologia materialelor ceramice, compozite;
  •  Determinarea elementelor majore şi a impurităţilor în metale, aliaje, pulberi metalice, produse chimice anorganice, minereuri, materiale ceramice, refractare, compozite, zguri, minerale ;
  •  Determinarea conţinuturilor de pământuri rare în diferite matrici;
  •  Determinarea poluării mediului: apa, aer, sol;
  •  Analize prin difracţie de raze X pe pulberi cu sursă de radiatie CuKα si detector SOL X în geometrie verticală θ–θ; identificarea si cuantificarea fazelor cristaline, determinarea cristalinității, determinarea dimensiunilor cristalitelor şi a microdeformărilor, precum şi caracterizarea structurilor cristaline: indexare, sistem de cristalizare, parametri de reţea;
  •  Deterrminari cantitative și semicantitative folosind următoarele metode: volumetrie prin reacții de neutralizare- acidometrie, alcalimetrie; volumetrie prin reacții redox- permanganometrie, iodometrie, bicromatometrie, bromatometrie, gravimetrie- dozare gravimetrică a Sn, Si, Ba, SO42-, CO2, umiditate, pierderea la calcinare, conținut de cenusă, substante volatile;
  •  Analiză microscopică calitativă în domeniile materiale de construcții, piatră naturală, metale și suduri.