Se incarca... Va rugam asteptati!

Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Metale Neferoase si Rare - IMNR

Istoric

      La 1 iulie 1966 cercetători şi proiectanţi din ICECHIM, ICEM şi IPROCHIM au fost uniţi într-un singur institut: Institutul de Metale Neferoase şi Rare – IMNR. Structurată pe trei direcţii: cercetare, proiectare şi microproducţie, activitatea institutului a fost concentrată spre promovarea industrială a sute de tehnologii, studii de fezabilitate, proiecte complexe. Peste 220 aliaje noi (pulberi, benzi, sârme, etc.) au fost realizate în IMNR pentru agenţii economici din ţară sau pentru export.
     Anul 1990 a marcat începutul unei perioade de restructurare fundamentală în cadrul structurii organizatorice şi a personalului institutului. Dacă la finele anului 1989 în institut şi filialele sale lucrau circa 1600 de salariaţi, în prezent sunt sub 100 de angajaţi. Multe oportunităţi au dispărut (cele legate de conexiunile cu uzinele de stat) şi au apărut altele noi, mai puţine, dar şi mai dificil de accesat.  
        În anul 2004, IMNR a devenit Institut Naţional de Cercetare-Dezvoltare, cu o nouă structură organi-zatorică, cuprinzând patru laboratoare mari:
                             ·  Ecotehnologii şi protecţia mediului;
                             ·  Materiale şi tehnologii avansate;
                             ·  Materiale nanostructurate;
                             ·  Analize fizico-chimice şi structurale.
         A fost creat Centrul de Transfer Tehnologic în domeniul materialelor avansate.
         A continuat activitatea în regim de microproducţie a unor noi materiale. 
       În ultimii 10 ani numeroase proiecte naţionale au fost dezvoltate de cercetătorii din institut. Capacitatea profesională a specialiştilor din IMNR a permis câştigarea la competiţii internaţionale a peste 20 de proiecte cu finanţare provenind de la NATO, Comisia Europeană, Elveţia, Japonia, Franţa, etc. în prezent IMNR este membru a mai multe asociaţii profesionale, platforme ?i reţele tehnologice europene. Zeci de tehnologii şi servicii au fost elaborate şi livrate pentru agenţii economici. Sute de articole şi comunicări ştiinţifice semnate de cercetătorii din IMNR au evidenţiat valoarea rezultatelor obţinute.
        INCDMNR - IMNR este astăzi un institut strategic pentru Economia Naţională, participând direct la stabilirea şi aplicarea Strategiei Naţionale de Dezvoltare Durabilă a ramurii de Metalurgie Neferoasă şi a cercetării ştiinţifice în domenii de vârf, fiind bine cunoscut în Europa.