Se incarca... Va rugam asteptati!

Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Metale Neferoase si Rare - IMNR

Proiecte: Program Nucleu

 • Program Nucleu 2016 - 2017

  Contractor:Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Metale Neferoase şi Rare - IMNR
  Denumire program nucleu: Noi concepte si metode pentru eficientizarea obtinerii si utilizarii resurselor de metale neferoase si substitutia materialelor critice.
  Acronim: ECOINTELMAT
  Durata programului: 2 ani
  Scopul programului: Programul Nucleu ECOINTELMAT își propune sa dezvolte soluții inovatoare in știința si ingineria materialelor pe baza de metale neferoase, pe întregul lanț valoric, in condiții prietenoase mediului si cu impact social favorabil.
  Obiectivele programului:
  1. Elaborarea unor concepte tehnologice pentru depoluarea mediului, valorificarea resurselor primare pe baza de metale neferoase, recuperarea, reutilizarea si reciclarea metalelor neferoase din resurse secundare;
  2. Dezvoltarea unor concepte, tehnologii si materiale noi pentru obtinerea/valorificarea/substitutia metalelor critice;
  3. Dezvoltarea unor tehnologii si materiale avansate pentru aplicații in industria high tech si energetica.
  4. Utilizarea tehnicilor moderne de analiza si caracterizare in vederea stabilirii unor corelatii complexe proces-material
       Rezultatele tehnice și științifice ale programului se vor materializa pe multiple direcţii inovatoare şi vor conține studii, modele experimentale, metode, tehnologii, produse, în domeniile depoluării mediului, reciclării materialelor utile, obținerii de materiale cu funcționalități multiple și dezvoltării de noi metode de analiză a materialelor.

   

     RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE 2016

     RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE 2017

     RAPORT FINAL DE ACTIVITATE 2016 - 2017

   

  Nou concept tehnologic privind obţinerea şi valorificarea fierului sub formă de oxizi magnetici sau sub formă de fier ultrapur prin electroliză din ape uzate de proces şi deşeuri industriale impure.

  PN 16 20 01 01
  Program Nucleu 2016 - 2017
  Drd. ing. Georgiana-Alexandra MOISE

  Minimizarea riscului poluarii mediului cu compusi metalici toxici si periculosi prezenti in deseurile industriale ale uzinelor chimice inchise: eliminarea si valorificarea cromului

  PN 16 20 01 02
  Program Nucleu 2016 - 2017
  Drd. ing. Ioana-Andreea CHIREA

  Nou concept tehnologic privind revitalizarea eco-eficienta si durabila a terenurilor industriale abandonate prin imobilizarea compusilor cu continut de metale toxice

  PN 16 20 01 03
  Program Nucleu 2016 - 2017
  Ing. Ildiko ANGER

  Materiale cu gradient functional pentru aplicatii in conditii extreme de mediu obtinute prin tehnica EB-PVD

  PN 16 20 02 01
  Program Nucleu 2016 - 2017
  Drd. ing. Cristina Florentina CIOBOTA

  Materiale metalice avansate cu proprietăți termoelectrice ridicate

  PN 16 20 02 02
  Program Nucleu 2016 - 2017
  ing. Marian Burada

  Ingineria suprafețelor materialelor hibride nanostructurate obtinute la presiuni înalte pentru aplicații in domeniul senzorilor

  PN 16 20 03 01
  Program Nucleu 2016 - 2017
  Dr. ing. Madalina Laura POPESCU

  Cercetari avansate privind noi tehnologii de încapsulare a materialelor cu schimbare de faza pentru stocarea energiei termice

  PN 16 20 03 02
  Program Nucleu 2016 - 2017
  Dr. ing. Adrian Mihail MOTOC

  Filme macroscopice de grafene 3D. Obtinere pe cale umeda si evaluarea arhitecturii suprafetei

  PN 16 20 03 03
  Program Nucleu 2016 - 2017
  Ing. Corneliu FRATILA

  Aliaje cu entropie înaltă pentru aplicații în industria energetica

  PN 16 20 03 04
  Program Nucleu 2016 - 2017
  Drd. ing. Mihai OLARU

  Aliaje de Sn pentru anozi performanti folositi în baterii pe bază de Li

  PN 16 20 03 05
  Program Nucleu 2016 - 2017
  Drd.i ng. Ionut CONSTANTIN

  Tehnici analitice integrate pentru evaluarea potentialului de utilizare a unor materii prime naturale indigene in obtinerea biomaterialelor nanostructurate pe baza de fosfat de calciu

  PN 16 20 04 01
  Program Nucleu 2016 - 2017
  Dr. ing. Ana Maria MOCIOIU

  Evaluarea stabilității structurale indusă termic în materiale avansate pe bază de zirconie dopată cu pământuri rare

  PN 16 20 04 02
  Program Nucleu 2016 - 2017
  Dr. ing. Dumitru Valentin DRAGUT
 • Program Nucleu 2018

  Contractor: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare – IMNR

  Denumire program: Tehnologii emergente pentru dezvoltarea materialelor neferoase avansate cu valoare adăugată ridicată

  Acronim: EMERNEF

  Director program: Dr. Ing. CSII Ana Maria MOCIOIU

  Durata programului: 1 an

  Obiectivul general al programului: abordarea cercetărilor tehnologice privind noi tehnologii, neincluse încă in foile de parcurs ale cercetării industriale (fabricare aditivă, respectiv depunere multiplă în fascicul de electroni), cu scopul dezvoltării produselor pe bază de metale neferoase cu potențiale aplicații în sănătate, securitate, mediu și energetică.

  Obiectivele specifice ale programului:

  1. Sinteza și fabricarea aditivă eficientă a nanomaterialelor prin metode prietenoase cu mediul, integrarea inteligentă a proceselor noi în vederea pregătirii transferului de cunoștințe. Se urmărește realizarea unor structuri 3D pe bază de materiale nanostructurate ceramice, polimerice, compozite, cu porozitate și arhitectură controlată, pentru aplicații medicale în ingineria țesutului osos.
  2. Cercetări pentru dezvoltarea unor soluții inovative pentru substituția materialelor critice. Se urmărește:
  • Dezvoltarea unor tehnologii avansate de obținere pentru două tipuri de arhitecturi multistrat pe bază de filme subțiri și materiale avansate metalice, ceramice și compozit destinate respectiv pentru: (1) temperaturi de lucru peste 1200⁰C în medii de gaze corozive, conforme cerințelor de creștere a randamentului termic în echipamente din industria energetică (creșterea randamentului termic în sisteme de co-generare); (2) coroziune ridicată în metale topite (în particular Pb topit și aliaje pe bază de Pb, conform cerințelor de dezvoltare a noilor facilități din energetica nucleară prin proiectul ALFRED)
  • Substituția totală sau parțială a unor materiale critice (Ni, Cr, W, Mo, Nb, Ta) din aliaje super-refractare și / sau aliaje înalt aliate utilizate în prezent pe scară largă în aplicațiile specifice din energetică, prin realizarea de arhitecturi multistrat cu performanțe îmbunătățite, capabile să reducă temperatura de lucru în zona de contact cu interfața metalică la valori sub temperatura de degradare
  • Substituția totală sau parțială a unor dopanți pe bază de pământuri rare (oxizi de La, Ce, Gd, Nd, Yb, etc.), utilizate actualmente ca dopanți în materialele de tip barieră termică prin obținerea de acoperiri multistrat compozite cu stabilitate termică controlată
  • Elaborarea unei metodologii de caracterizare chimică rapidă a arhitecturilor complexe prin diferite metode, adaptată nevoilor IMM-urilor
  1. Cercetări privind materialele multifuncționale cu impact scăzut asupra mediului. Se urmărește:
  • Dezvoltarea unor tehnologii avansate în domeniul materialelor nanocarbonice de obținere a trei tipuri de arhitecturi 3D formate din materiale pe baza carbon
  • Dezvoltarea de noi produse high-tech pentru domenii precum: protecția mediului, energie și securitate
  • Selectarea soluției tehnologice optime de obținere a membranelor pe bază de carbon, funcționalizate
  • Elaborarea unei metodologii de caracterizare prin diferite metode a structurilor pe bază de carbon obținute

  Domeniu de prioritate publică: Tehnologii noi și emergente

  Domeniu de specializare inteligentă: Eco-nanotehnologii și materiale avansate

  Proiectele componente ale Programului Nucleu:

  • PN18070101. Procese 3D printing pentru utilizarea materialelor nanostructurate în dezvoltarea structurilor ceramice poroase
  • PN18070301. Soluții tehnologice inovative pentru funcționalizarea materialelor pe bază de carbon cu impact scăzut asupra mediului

  Proiect PN18070101

  Titlu proiect: Procese 3D printing pentru utilizarea materialelor nanostructurate în dezvoltarea structurilor ceramice poroase

  Responsabil proiect: Dr. Ing. CSII Mădălina Laura CURSARU

  Obiectivul general: dezvoltarea tehnicii 3D printing pentru potențiale aplicații în domeniul medical și fabricarea unor noi tipuri de structuri 3D cu porozitate și arhitectură controlată, pe bază de materiale nanostructurate.

  Obiectivele specifice:

  1. Reactualizarea datelor de literatură privind fabricarea materialelor prin tehnica 3D printing pentru aplicații medicale. Selectare lianți și stabilire parametri software adecvați pentru fiecare tip de material
  2. Elaborarea și caracterizarea materialelor nanostructurate utilizate ca materie primă pentru 3D printing
  3. Fabricarea structurilor 3D pe bază de materiale nanostructurate cu ajutorul parametrilor software stabiliți și a lianților selectați
  4. Caracterizarea morfologică a structurilor 3D (SEM/EDS) pentru aplicații medicale. Demonstrarea proprietăților bio-compatibile ale materialelor 3D cu aplicații medicale.

  Bugetul total estimat: 2.700.000 lei

  Fazele proiectului:

  1. Reactualizarea datelor de literatură privind fabricarea materialelor prin tehnica 3D printing pentru aplicații medicale. Proiectare lianți și stabilire parametri software adecvați pentru fiecare tip de material:
   • Selectarea materialelor pe baza studiilor de literatură și a predicțiilor termodinamice
   • Selectarea lianților non-toxici pentru prepararea pastelor utilizate la fabricarea aditivă a structurilor 3D
   • Stabilirea unor parametri software adecvați materialelor nanostructurate, pentru îmbunătățirea controlului porozității structurii 3D
  2. Elaborarea și caracterizarea materialelor nanostructurate utilizate ca materie primă pentru 3D printing
   • Obținerea materialelor nanostructurate prin metoda hidrotermală la presiuni înalte – materii prime pentru prepararea pastelor
   • Testarea lianților non-toxici selectați pentru prepararea pastelor necesare la 3D printing
   • Caracterizarea fizico-chimică, morfologică și structurală a materiilor prime pentru prepararea pastelor
  3. Fabricarea structurilor 3D pe bază de materiale nanostructurate cu ajutorul parametrilor software stabiliți și a lianților selectați
   • Prepararea pastelor pentru 3D printing
   • Experimentări de depunere prin metoda 3D printing a materialelor nanostructurate obținute in faza 2
  4. Caracterizarea morfologică a structurilor 3D (SEM/EDS) pentru aplicații medicale. Demonstrarea proprietăților bio-compatibile ale materialelor 3D cu aplicații medicale
   • Caracterizarea structurilor 3D prin SEM/EDS
   • Testarea proprietăților biocompatibile ale structurilor 3D prin teste in vitro

  Proiect PN18070301

  Titlu proiect: Soluții tehnologice inovative pentru funcționalizarea materialelor pe bază de carbon cu impact scăzut asupra mediului

  Responsabil proiect: Dr. Ing. CSIII Cristina CIOBOTA

  Obiectivul general: dezvoltarea într-o perioadă de un an a unor variante tehnologice de obținere și funcționalizare a trei tipuri de membrane pe bază de materiale carbonice cu potențiale aplicații in domeniul protecției mediului, energetic și senzorial.

  Obiectivele specifice:

  1. Realizarea unui proces tehnologic de obținere a unor membrane prin impregnarea cu materiale carbonice a unor structuri polimerice 3D
  2. Funcționalizarea cu nanoparticule de metale nobile a structurilor pe bază de carbon prin procedeul de evaporare termică în vid
  3. Obținerea de membrane compozite pe bază de materiale carbonice și nanomateriale metalice din suspensii stabile
  4. Diseminarea rezultatelor pe scară largă prin publicații ISI și open access și realizarea unei oferte de servicii de cercetare și tehnologice pentru potențialii utilizatori din mediul industrial și academic.

  Buget total: 2.300.000 lei

  Fazele proiectului:

  1. Reactualizarea datelor de literatură privind materialele nanostructurate pe bază de carbon
  2. Experimentări de laborator privind impregnarea structurilor 3D polimerice cu materiale pe bază de carbon
  3. Funcționalizarea cu nanoparticule de metale nobile a structurilor pe bază de carbon prin evaporare termică în vid
  4. Experimentări privind obținerea de membrane compozite pe bază de materiale carbonice și nanoparticule metalice din suspensii stabile
  5. Descrierea metodelor de caracterizare a structurilor carbonice funcționalizate și selectarea soluțiilor tehnologice optime de materiale.