Se incarca... Va rugam asteptati!

Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Metale Neferoase si Rare - IMNR

Concurs pentru ocuparea posturilor de ACS, CS, CSIII, CSII, IDTIII, IDTII, IDTI, tehnician, economist, expert fonduri europene și structurale, șef compartiment achiziții, electrician autorizat ANRE grad II B, topitor, sudor
 • 2018-05-10 08:24:20

 

    Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare cu sediul în B-dul Biruinței nr. 102, Pantelimon, județul Ilfov, având ca obiect principal de activitate desfășurarea de activități de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică în domeniul metalurgiei metalelor neferoase și rare, organizează, la sediul sau, în data de 04.06.2018, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

 1. 4 posturi asistenți cercetare științifica, absolvenți ai Facultății de Fizica, Chimie, Chimie Aplicată si Știința Materialelor, știința si ingineria materialelor (știința materialelor metalice; metalurgie fizica, ingineria si managementul obținerii materialelor metalice, procesarea materialelor metalice si Eco metalurgie), automatica si calculatoare, electronica, electrotehnica;
 2. 4 posturi de CS/ CS III/ CS II, absolvenți ai Facultății de Fizica, Chimie, Chimie Aplicată si Știința Materialelor, Știința si Ingineria Materialelor (știința materialelor metalice, metalurgie fizica, ingineria si managementul obținerii materialelor metalice, procesarea materialelor metalice si Eco metalurgie
 3. 1 post CS II - inginerie biochimica, chimie, chimie industriala, de preferința absolvent de Chimie Aplicată si Știința Materialelor, Specializarea Inginerie Chimica si Biochimica
 4. Inginer / Inginer  de Dezvoltare Tehnologica / Inginer de Dezvoltare Tehnologica gradul III / Inginer de Dezvoltare Tehnologica gradul II / Inginer de Dezvoltare Tehnologica gradul I cu specializare in: electronica, energetica, mecanica, automatizări, fizica, chimie aplicata si știința materialelor, știința si ingineria materialelor
 5. In cadrul proiectului “Metode Inovative pentru Creşterea Proprietatilor de Stocare a Energiei Termice la Temperaturi Ridicate a Materialelor cu Schimbare de Fază-ENERHIGH1 Doctor sau 1 Doctorand analiza structurala si morfologica prin microscopie electronica- absolvent de fizica, știința materialelor, electronica, electrotehnica, automatica, chimie
 6. In cadrul proiectului “Demonstrarea transnationala a conceptului de micro/nano-particule spintronice pentru terapia vibrationala non-termica a glioblastomei” - NANOVIBER: – 1 post inginer/ACS- inginerie biochimica, chimie, chimie industriala
 7. 7 posturi de Tehnician – domeniul chimie, fizica, știința si ingineria materialelor
 8. In cadrul proiectului complex PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0875 „Sisteme de protecție individuala si colectiva pentru domeniul militar pe baza de aliaje cu entropie înaltă - HEAPROTECT”-1 post ACS, specializarea știința si ingineria materialelor.

Tematică concurs CSIII, CS, ACS Știința Materialelor

Tematică concurs ACS Ecometalurgie

Bibliografie concurs ACS HEAPROTECT

Tematică și bibliografie fizică

Tematică specializare chimie si inginerie chimica

 

POSTURILE SE ADRESEAZĂ ATÂT PERSOANELOR CU CETĂȚENIE ROMANA, CAT SI PERSOANELOR CU CETĂȚENIE STRĂINĂ.

 

Dosarele se întocmesc conform regulamentului de angajare a personalului de cercetare-dezvoltare in INCDMNR-IMNR. Tematica si bibliografia, regulamentul de angajare a personalului de cercetare-dezvoltare in INCDMNR-IMNR, sunt afișate pe pagina de internet a instituției la adresa www.imnr.ro

 

 1. 1 post de Economist:

Cerințe:

 • absolvent de facultate economica in domeniul financiar-contabil;
 • experiența in contabilitate de minimum 5 ani;
 • cunoștințe bune de contabilitate si cunoașterea legislației in vigoare;
 • capacitate de analiza si sinteza;

Bibliografie examen economist

 

 1. Expert fonduri europene si structurale

Cerințe:

 • studii superioare absolvite in domeniul economic/management/finanțe/inginerie
 • diploma/certificat ANC pentru Manager de proiect
 • experiența generala in management de proiect; scriere si implementare, realizarea documentației de finanțare, cereri de finanțare, cereri de rambursare;
 • experiență in coordonarea/elaborarea de strategii privind planificarea alocării resurselor;
 • cunoașterea programelor de finanțare (structurale si europene) si a legislației aplicabile;
 • cunoașterea unei limbi străine, de preferința engleza

 

 1. Șef Compartiment achiziții

Cerințe:

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență
 • diploma/certificat ANC pentru expert achiziții publice
 • minim 10 ani vechime în muncă, din care minim 5 ani vechime în domeniul achizițiilor publice, la nivel de autoritate contractanta;
 • cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională, de preferință limba engleza – nivel avansat (scris, citit, vorbit);
 • cunoștințe de utilizare a calculatorului: programe de editare text, calcul tabelar, operare Internet – nivel ridicat de operare;
 • Capacitate de coordonare a echipei

Tematică și bibliografie șef compartiment achiziții

 

 1. Electrician autorizat ANRE grad II B, cu posibilitate de autorizare superioara
 2. Topitor, cu experiență in topirea metalelor neferoase
 3. Sudor in arc electric

Regulament angajare personal

Pentru pozițiile 9-14, dosarele de participare vor conține obligatoriu: opis documente; cerere de înscriere, CV model Europass, copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie, copie carte de identitate, copie diplome, adeverința medicala, cazier judiciar.

Dosarele se depun la Biroul Resurse Umane al INCDMNR IMNR pana la data de 31.05.2018, inclusiv.

Relații suplimentare se pot obține la tel. 021.352.20.48/ 021.352.20.46- int.120, Biroul Resurse Umane