Se incarca... Va rugam asteptati!

Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Metale Neferoase si Rare - IMNR

Concurs in data de 10.01.2018 pentru ocuparea unor posturi
 • 2017-11-23 08:05:19

A N U N Ţ

     Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare cu sediul în B-dul Biruinței nr. 102, Pantelimon, județul Ilfov, având ca obiect principal de activitate desfășurarea de activități de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică în domeniul metalurgiei metalelor neferoase și rare, organizează, la sediul sau, în data de 10.01.2018, ora 10.00, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

 1. 5 posturi asistenți cercetare științifica, absolvenți ai Facultății de Fizica, Chimie, Chimie Aplicată si Știința Materialelor (Specializare Chimie Analitica si Ingineria Mediului, Chimie Anorganica, chimie fizica, electrochimie, inginerie chimica si biochimica, bioresurse si știința polimerilor), Inginerie Medicala (biomateriale si dispozitive medicale), inginerie mecanica si mecatronica (organe de mașini si tribologie, design industrial), știința si ingineria materialelor (știința materialelor metalice; metalurgie fizica, ingineria si managementul obținerii materialelor metalice, procesarea materialelor metalice si Eco metalurgie).
 2. 4 posturi de CS/ CS III/ CS II, absolvenți ai Facultății de Fizica, Chimie, Chimie Aplicată si Știința Materialelor (Specializare Chimie Analitica si Ingineria Mediului, Chimie Anorganica, chimie fizica, electrochimie, inginerie chimica si biochimica, bioresurse si știința polimerilor, știința si ingineria materialelor oxidice si nanomateriale), inginerie mecanica si mecatronica (organe de mașini și tribologie, design industrial), Știința si Ingineria Materialelor (știința materialelor metalice, metalurgie fizica, ingineria si managementul obținerii materialelor metalice, procesarea materialelor metalice si Ecometalurgie), Inginerie Medicala (biomateriale si dispozitive medicale)
 3. Inginer/Inginer de Dezvoltare Tehnologica/ Inginer de Dezvoltare Tehnologica gradul III/ Inginer de Dezvoltare Tehnologica gradul II/ Inginer de Dezvoltare Tehnologica gradul I cu specializare in: electronica, energetica, mecanica, automatizări, fizica, chimie aplicata si știința materialelor, știința si ingineria materialelor
 4. 4 posturi Tehnicieni cu specializare in: chimie, energetica, mecanica, electronica

Tematica generala pentru examenul de Cercetator Stiintific Gradul III, Cercetator Stiintific si Asistent de Cercetare Stiintifica in domeniul Stiinta si Ingineria Materialelor.

Tematica generala pentru examenul de Asistent de Cercetare Stiintifica in domeniul Procesarea materialelor metalice si eco-metalurgie.

Tematică specializare chimie, inginerie chimica

      Dosarele se întocmesc conform regulamentului de angajare a personalului de cercetare-dezvoltare in INCDMNR-IMNR. Tematica si bibliografia, regulamentul de angajare a personalului de cercetare-dezvoltare in INCDMNR-IMNR, sunt afișate pe pagina de internet a instituției la adresa www.imnr.ro.

 1. 1 post de Economist:

     Cerințe:

 • absolvent de facultate economica in domeniul financiar-contabil;
 • experiența in contabilitate de minimum 5 ani;
 • cunoștințe bune de contabilitate si cunoașterea legislației in vigoare;
 • capacitate de analiza si sinteza;

          Bibliografie recomandaă pentru examenul de economist

 1. 1 post de auditor public intern

     Condiţii specifice si obligatorii pentru ocuparea postului:

 1. Studii de specialitate- profil economic: studii superioare de lungă durată acreditate, absolvite cu diploma de licenţă şi master în specialitate;
 2. Perfecţionări, specializări: cursuri de perfecţionare în tehnici de auditare a instituţiilor publice, contabilitate financiara, audit financiar;
 3. Vechimea în muncă/specialitatea necesară: minim 5 ani în cadrul instituţiilor publice;
 4. Cunoştinţe de operare/programe pe calculator: Microsoft Office-nivel avansat, inclusiv programe de specialitate;
 5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate de comunicare, relaţionare şi cooperare în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, adaptabilitate la situaţii noi, putere de concentrare în condiții de stres, bun organizator, ordonat, dinamic, corectitudine, moralitate, amabilitate, respect faţă de ceilalţi angajaţi, faţă de partenerii şi colaboratorii INCDMNR-IMNR, spirit de iniţiativă, operativitate, perspicacitate, responsabilitate personală;
 6. Certificate/diplome sau alte acte doveditoare care atesta specializarea ca auditor public intern, respectiv Certificat de atestare pentru funcția de auditor intern, emis de Ministerul Finanțelor Publice prin Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI).

     Cerinţe specifice:

 • audit intern: activitatea de audit; cerințele legislative şi standardele de audit; conduita profesională şi independentă;
 • managementul financiar: analiza financiară; economia afacerilor, economia generală şi financiară; matematica şi statistica; analiza si gestionarea riscurilor
 • management organizațional, control intern şi guvernantă;
 • contabilitatea financiară: principiile şi teoria generală a contabilității; cerințele legislative privind întocmirea rapoartelor anuale/situațiilor financiare anuale şi a rapoartelor anuale consolidate/situațiilor financiare anuale consolidate, privind standardele de contabilitate;
 • contabilitatea de gestiune: gestionarea riscurilor şi controlul intern; principiile de bază ale gestionării financiare a entităților;
 • gestiunea tehnologiilor informaționale şi a sistemelor computerizate.
 • dreptul: legislaţia muncii, a asigurărilor sociale şi medicale; legislaţia fiscală, civilă şi comercială; legislaţia privind societăţile comerciale; legislaţia privind insolvabilitatea şi procedurile similare;
 • capacitatea sporită de concentrare, de analiză şi sinteză, capacitatea de a lua decizii şi de a-şi asuma responsabilitatea, capacitatea de argumentare, abilităţi bune de comunicarea cu colegii şi cu celelalte departamente, orientarea spre rezultat, multitasking, capacitatea de lucru în echipă, adaptabilitate, flexibilitate, atenţie sporită pentru detalii, rezistenţă la stres, capacităţi bune de organizare şi prioritizare a sarcinilor, implicare şi spirit de iniţiativă.

       Bibliografie recomandată pentru postul de auditor public intern

      Dosarele de participare vor conține obligatoriu: opis documente; cerere de înscriere, CV model Europass, copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie, copie carte de identitate, copie diplome, adeverința medicala, cazier judiciar. Pentru postul de auditor public intern se adaugă certificările cerute.

     Dosarele se depun la Biroul Resurse Umane al INCDMNR IMNR in termen de maxim 30 de zile de la publicarea prezentului anunț.

     Relații suplimentare se pot obține la tel. 021.352.20.48/ 021.352.20.46- int.120, Biroul Resurse Umane