ECOTEHNOLOGII SI PROTECTIA MEDIULUI

Tehnologii şi soluţii inovative pentru creşterea durabilă a resurselor şi înlocuirea materialelor şi metalelor critice;

Tehnologii noi pentru reciclarea materiilor prime, pentru dezvoltarea inteligentă şi durabilă a industriei metalelor neferoase;

Tehnologii şi materiale pentru purificarea apelor uzate, în vederea îmbunătățirii recuperării metalelor şi reducerii emisiilor periculoase;

Prevenirea şi minimizarea deșeurilor din industria metalelor neferoase şi reabilitarea zonelor poluate prin activitățile metalurgice.

              MATERIALE NANOSTRUCTURATE

Sinteza nanomaterialelor, integrarea inteligentă a proceselor, pentru a asigura transferul tehnologic către partenerii din industrie;

Produse fundamental noi care să asigure soluţii sustenabile în diverse domenii: medicină, energie şi condiţii extreme de lucru;

Impactul nanomaterialelor asupra sănătăţii şi mediului, instrumente necesare evaluării riscului pe întreaga durată de viaţă;

Investigarea proprietăţilor nanomaterialelor pe bază de metale neferoase, modelarea predictivă a proceselor de fabricare a acestora.

              MATERIALE ŞI TEHNOLOGII NOI

Noi materiale funcţionale şi structurale, care susţin inovarea în sectoare industriale precum: energie şi condiţii extreme;

Tehnici de fabricare a materialelor pe bază de metale neferoase, soluţii atractive pentru înlocuirea materiilor prime;

Caracterizarea, evaluarea nedistructivă şi modelarea predictivă a performanţelor materialelor.

              Centrul de cercetari High PT-MET

Valorificarea intensiva a resurselor de metale neferoase in domenii de inalta tehnicitate;

Obtinerea de materiale nanostructurate prin metode chimice in solutii la presiuni ridicate;

Obtinerea de filme si acoperiri metalice, ceramice si compozite prin metode fizice in vid inaintat (in flux de electroni, evaporare termica) pe suprafete mari;

Metode acreditate RENAR 17025 pentru analiza materialelor pe baza de metale neferoase prin ICP-OES;

0123

Servicii

O preocupare permanentă a institutului o constituie creșterea satisfacţiei și încrederii clienților în serviciile şi produsele furnizate de INCDMNR.

Citeste mai mult...

Echipa

Echipa IMNRPersonalul din cercetare si serviciul administrativ care îşi desfăşoară activitatea în cadrul INCDMNR îsi îndeplineşte sarcinile la cele mai înalte standarde profesionale..

Misiune

 

        Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare - IMNR are o poziţie strategică în domeniul metalurgiei neferoase. Obiectivul general al IMNR presupune dezvoltarea institutului pentru a deveni un leader național în domeniul științei și tehnologiei materialelor pe bază de metale neferoase și integrarea deplină în Aria Europeană de Cercetare. Inovarea și transferul de cunoştințe sunt în centrul activității noastre de cercetare-dezvoltare. Integritatea și angajamentul pentru excelenţă sunt caracteristicile culturii noastre organizaționale.
        Strategia instituțională 2016-2020 va asigura stabilitatea si dezvoltarea INCDMNR-IMNR si mentinerea unei atitudini relevante si receptive fata de nevoile clientilor.

Ultimile stiri

Workshop IMNR
Workshop in domeniul Materialelor Avansate.

Afla mai mult...

Certificare ISO 9001

In 2011, INCDMNR-IMNR a fost certificat ISO 9001/2008

Afla mai mult...

Video NANOfutures

Platforma NANOfutures
prezentare video

Afla mai mult...

Toate stirile

Ultimile anunturi

Rezulate

 concurs pentru ocuparea posturilor de CSII si CSIII

Afla mai mult...

Rezultat

concurs pentru ocuparea unui post de Auditor public intern

Afla mai mult...

Concurs

pentru ocuparea posturilor
de CS II si CS III la Centrul
HighPTMet, în data 10.03.2017

Afla mai mult...

012

Rapoarte

Raport 2015

Raport anul 2015

Detalii....

Raport 2014

Raport anual 2014. 

 

Raport 2013

Raport anul 2013

Detalii....

Raport 2012

Raport anul 2012

Detalii....

Raport 2011

Raport anual 2011. 

 

Raport 2007-2011

Raportul de autoevaluare
pentru perioada 2007-2011.

 

Raport 2010

Raport anual 2010. 

 

Raport 2009

Raport anual 2009.

 

Toate rapoartele

NANOfutures ROMANIA

NANOfutures Romania reprezintă o iniţiativă tehnologică care va asigura interacţiunea dintre industrie, IMM-uri, ONG-uri, institute de cercetare ...

Detalii...

CTT AVANMAT

Centrul de Transfer Tehnologic pentru Materiale Avansate, CTT AVANMAT, membru al Reţelei Naţionale de Inovare şi Transfer Tehnologic, işi propune ...

Detalii...

GÂNDIT IN ROMÂNIA

GÂNDIT IN ROMANIA, programul de promovare a personalităților științifice românești și a activității de cercetare în România

Detalii...

Copyright © 2011 INCDMNR-IMNR. Toate drepturile rezervate.